Takeshi Terauchi 'Nippon Guitars' LP

24.00 €

Label: Big Beat

Ganroku Hanami Odori"
2. "Rising Guitar"
3. "Sado Okesa"
4. "The Clamour Of The Sun"
5. "Hoshi Eno Tabiji (Journey To The Stars)"
6. "Meiji Ichidai Onna"
7. "Sa No Sa"
8. "South Pier"
Side 2
1. "Summer Boogaloo A & B"
2. "Touryanse"
3. "Meigetsu Akagi Yama"
4. "Nambuzaka Yuki No Wakare"
5. "Tsugaru Yamabiko Uta (Mountain Echo)"
6. "Tsugaru Eleki Bushi"

[SOLD OUT]